Trzeba żyć a nie tylko istnieć.

Plutarch

ira_photo

Od kiedy pamiętam, zawsze stosowałam tę maksymę. Jednym z przejawów mojej bytności na tym świecie, już w wieku niemowlęcym była twórczość. Powstały w tym czasie wielce obiecujące freski, tworzone palcami przy użyciu wszystkiego, co akurat znalazło się w ręce. Jaka szkoda, że nie zachowały się do dzisiaj. W miarę dorastania zaczęłam w sposób bardziej świadomy wykorzystywać materiały i przybory służące do wyrażania tworów mojej wyobraźni i tak zostało do chwili obecnej. Arkana sztuki i warsztatu zdobywałam kolejno: w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i WSP obecnie Akademii im. J. Długosza. Miałam przyjemność wystawiać swoje prace w kraju i za granicą, gdzie wiele z nich znalazło swoje miejsce w domach prywatnych kolekcjonerów.W dorobku twórczym mam na swym koncie projekty okładek do powieści p. Andrzeja Kalinina, ilustracje do biuletynu ,,Bliżej Śląska” wydawanego przez Centrum Edukacji Regionalnej działającego przy ZPiT ,,Śląsk”, jak również projekt pucharu z okazji 50-lecia ,, Śląska”. Piękno przyrody, przeżywane chwile, te małe codzienne i te wielkie , radość i smutek ,są dla mnie największą inspiracją. Jestem członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie i Związku Polskich Artystów Plastyków „ Polska Sztuka Użytkowa” w Opolu.

Irena Młynarczyk