•  Projekty okładek do powieści A. Kalinina:   „W cieniu złych drzew”, „ I  Bóg o nas zapomniał”, „ Las wokół”,  „ Ze sztambucha starego komucha”
 •  logo „ Szkoła Kolebką Talentów” dla RODN WOM w Częstochowie
 •  logo „ Bliżej Własnego Regionu” j.w. ilustracje do Biuletynów „Bliżej Śląska” dla Centrum Edukacji Regionalnej przy ZPiT „ ŚLĄSK”  w Koszęcinie
 •  projekt pucharu z okazji 50-lecia ZPiT „ŚLĄSK” w Koszęcinie
 • wyróżnienie Prezydenta Miasta T. Wrony za pracę na rzecz Edukacji Regionalnej
 • nagrody dyrektora szkoły, nagroda wójta gminy Mstów, liczne podziękowania.

Wybrane wystawy na przestrzeni 4 ostatnich lat:

 • IV.2014r Galeria Dobry Czas wystawa ind. „cała?… ja”
 • XII/13-II/14 Muzeum Częstochowskie Pawilon Wystawowy XXXII Doroczna
 • Wystawa Cz.S.P. im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
 • XI 2013r Ośrodek Promocji Kultury „GAUDE MATER” „ Wspomnienie lata”

 Wystawa zbiorowa

 •  VII 2013r „Wejściówka” redakcyjna galeria Gazety Wyborczej wystawa ind.
 •   I/II 2013r Klub „KOLORYT” „ W mieście i naturze” wystawa wspólnie z Marią Cieślak-Gurgul
 •   IV2013r Muzeum Częstochowskie Ratusz- sala reprezentacyjna „Kolaże uczuć’ wystawa zbiorowa
 • XII/I 2013r udział w wystawie dorocznej Cz.S.P im. J. Dudy-GraczaW Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego
 • Wiosna, jesień 2012r dwie wystawy indywidualne „Pastelem malowane” i „Jesienne klimaty” w Filii Biblioteki w Częstochowie ul. Orkana
 • 2012 udział w wystawie poplenerowej Galeria OPK  Częstochowa
 • VI.2012    wystawa członków Cz.S.P. im. J. Dudy-Gracza  ROK Cz-wa
 • 2012 poplenerowa Pejzaż w miniaturze „ Cztery Pory Roku”  ROK Cz-wa
 • III.2012    ind. „ Kobiety Muzy, Anioły” Biblioteka Główna Cz-wa
 • III.2012   „ Reminiscencje lapońskie i pejzaż polski w kilku odsłonach” w Szkole Muzycznej Yamaha w Cz-wie
 • I/II. 2012  Galeria Dobrej Sztuki Doroczna Wystawa Cz.S.P  za rok 2011
 • V/VI 2010 inauguracja Letniej Galerii w „  Chałupie u Kalinina” prezentacja cykliczna w sezonie letnim do nadal…
 • 2008/09/10 prezentacja prac w „Babim Lecie” w Cz-wie